Verslag werkdag kalkterreintjes van de zanderij Crailoo - 30 augustus 2003

Om halftien werd er verzameld op de afgesproken plek. Daar werd verteld hoe het er nu voorstaat met de twee kalkterreintjes. Een deel van beide terreintjes is verdwenen onder het dijklichaam van de natuurbrug. Voordat dit gebeurde is de toplaag afgeplagd en naar een stukje iets noordelijker verplaatst. Ze zijn naast de daar gegraven poel neergelegd. Deze ‘getransplanteerde’ plaggen moesten gehooid worden (het maaien was al eerder gebeurd). Het verzamelde hooi moest even verderop weer uitgespreid worden. Op de grond rond de ‘getransplanteerde’ kalkterreintjes was namelijk kalk gestrooid. Door het hooi daarop te leggen zal het zaad daar neervallen met als gevolg dat er ook om de getransplanteerde kalkterreintjes heen kalkgrasland ontstaat.
Nadat het hooien op de nieuwe kalkterreintjes klaar was, zijn we naar de oude terreintjes toegegaan. Het eerste oude terreintje was al gemaaid, dus ook daar alleen hooien. Het hooi wat vanuit het midden van het terrein werd verzameld werd op een kar gelegd en later naar de nieuwe kalkterreintjes gebracht om uitgespreid te worden. Het hooi aan de randen bevatte te veel braam en berenklauw om naar het nieuwe gedeelte te worden gebracht. Dit werd verzameld en op broedhopen in de bosrand neergelegd.
Het werk vlotte vrij snel en we waren al aan het tweede oude kalkterreintje begonnen voordat we gingen lunchen o.a. met soep. Dit terreintje moest nog wel gemaaid worden en dat werd gedaan door twee leden van de groep die hadden geleerd met maaimachine om te gaan. Hier werd al het hooi verzameld en op broedhopen in de rand neergelegd.
Om een uur of twee waren we al klaar en ging ieder zijns weegs.

Marion van der Schaar