ANNA’s HOEVE
natuurtechnisch bosbeheer
21 februari 2004

Alweer de op één na laatste werkdag van dit seizoen.
Het weer werkte goed mee. Het was koud, maar het zonnetjes scheen flink. Er moest een open plek gemaakt worden, waardoor twee heideveldjes min of meer één geheel werden.

Wat verspreid staande Zomereiken en Ruwe Berken zijn blijven staan.

Alle Japanse lariksen in de open plek zijn omgetrokken. Een buitenstaander zou denken dat hier een flinke storm tekeer is gegaan. En dat is nu precies de bedoeling. In wezen is hier een storm nagebootst.

Met behulp van lieren worden de bomen één voor één omgetrokken.
De boom komt half op de grond te liggen en de wortelkluit komt omhoog.
De abrupte overgang tussen de heide en bos is hiermee doorbroken. Er kunnen zich hier allerlei nieuwe vegetaties ontwikkelen, zoals heide, en mantel en zoomvegetaties.

Ekologisch gezien zijn gradiënten zeer waardevol. Zo'n gradiënt bestaat uit een opeenvolging van verschillende vegetaties. Ook de struktuur (hoogte van de vegetaties) uit zich geleidelijkheid.

Met groot enthousiasme werden de kabels uitgerold en vervolgens ingespannen. Tegenstribbelen deden de bomen nauwelijks. Als kaartenhuis vielen de bomen op de grond. Het resultaat is fantastisch te zien op de foto's.

Het kleine spul, zoals lijsterbes, krent en vogelkers werd met takkenscharen en steekschoppen verwijderd.

En natuurlijk was er koffie, soep, koek e.d.

We werden geholpen door leden van Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve.

De Voorzitter