“ ‘t HOL “

Tegengaan van verlanding door het verwijderen van vegetatie uit bepaalde sloten.
13 maart 2004