Verslag werkdag kalkterrein

Op 4 september was het zover. Met de traditionele opening van ons nieuwe werkseizoen. Zoals gebruikelijk op het kalkterrein in de Zanderij Crailo, gelegen langs de weg tussen Bussum en Hilversum.

De laatste jaren is het landschap in de zanderij Crailo ingrijpend veranderd. Er zijn plassen gegraven, een deel van de zanderij wordt begraasd door Schotse Hooglanders en de natuurbrug wordt aangelegd. Een deel van het oorspronkelijke kalkterrein is hiervoor geofferd en verplaatst (met een speciale zodenmachine) naar een andere locatie in de zanderij.

Het is overigens niet de bedoeling dat alles wordt gemaaid. Overblijvende en afstervende planten zijn voor de overwintering van insecten van levensbelang.

Op de oevers van de noordelijke plas is veel opslag van Wilg en Berk verwijderd.

Maaien heeft als doel de bodem te verschralen, waardoor een soortenrijkere vegetatie kan ontstaan. Het hooi, dat wordt afgeharkt, wordt op hopen gezet in de bosrand. Deze hopen bieden schuil- en overwinteringsgelegenheid aan kikkers, muizen, insecten enz.
Vanaf 8.30 uur brulden de maaimachines door de stilte van de zanderij. De zon was ook al voelbaar warm aan het worden. Kortom het beloofde een vruchtbare dag te worden.
Vanaf 9.15 uur druppelden de vrijwilligers binnen. De meeste gezichten waren bekende gezichten, maar er zaten ook enkele nieuwe tussen. Ons arbeidspotentieel blijft groeien!

Dit waren prima ingrediënten om er een succesvolle dag van te maken.
Een goed begin is het halve werk!

Jan Loggen


De eerste werkdag van dit jaar was weer een geweldig succes. Er is een hoop werk verzet door de vrijwilligers, De catering was goed verzorgd, verse koffie, zelfgemaakte soep en appels. Er was voldoende gereedschap, de maaimachines zijn zonder mankementen de dag doorgekomen. Het weer werkte, zoals vaak op onze werkdagen, mee.

Daarna reden de maaimachines via het in aanleg zijnde zandlichaam van de natuurbrug naar één van de oorspronkelijke kalkterreinen. Tenminste wat daar van over is. Aan plantenrijkdom heeft dit terrein echter nauwelijks ingeboet. Zeldzame soorten als Stijve ogentroost, Blauwe knoop en Geelhartje komen hier in grote aantallen voor.

Het hooien is een gezamelijke bezigheid. Met hooiharken wordt het gemaaide gras op wiersen gelegd. Vervolgens wordt het op berries (soort brancard) geschoven en door twee personen naar de bosrand gedragen.