Zaterdag 29 januari : Plaggen Nieuw-Bussummer hei
(Huizen)

Op de Nieuw Bussummerhei in Huizen werden vergraste delen van de hei geplagd. Handmatig plaggen is zwaar, maar levert daarentegen een hoog ekologisch rendement.

Het Gooi kent vele heideterreinen. Op de Nieuw Bussummerhei hadden we nog niet eerder gewerkt. Dit heideveld wordt sinds 2004, in combinatie met de Vllieghei en de Limitische hei begraast door Charolaisrunderen.

Om heide in stand te houden, dient er verschraald te worden. Dat betekent afvoer van voedingstoffen. Door het verwijderen van de (vergraste) zode wordt de bodem armer. Ook de fauna heeft baat bij dit beheer. In de open kale bodem kunnen zandhagedissen hun eieren leggen.

Nadat een korte uitleg over het hoe en waarom van vandaag, gingen we enthousiast aan de slag. Met vers geslepen speciale plagschoppen (zie rode steel) werd de zode losgestoken. Met grepen (5-tandige vork) werden de zoden in de kruiwagen geladen en afgevoerd naar een plek onder de bomen.

Het afsteken van de zode vergt flinke inspanningen. De rug wordt belast en een juiste werkhouding is daardoor erg belangrijk. (Door de knie ë n zakken en de rug recht houden.) Tijdige afwisseling van de werkzaamheden voorkomt dat mensen het afsteken snel zat worden. Met de groep hebben we 4 mooie open plekken in de heide gemaakt.

In het vroege voorjaar zullen die plekken met vorken enigszins worden los geprikt zodat de zandhagedis haar eieren in een gespreid bedje kan leggen.