Zaterdag 19 februari: Blukbos

Aan de slag op een ‘vergeten' heideterreintje in het Blukbos. Prachtige hoge Struikhei -vegetaties, een heuvelachtig terrein en een paar oude Jeneverbessen . Door boomopslag is dit terrein aan het dichtgroeien. Met zagen en takkenscharen hebben we een begin gemaakt met verwijderen van opslag.

Onder winterse omstandigheden begonnen we aan deze werkdag. Drentse krenten werden met takkenscharen en handzagen gekortwiekt. Een heidens karwei, want de polsdikke takken waren veelal in mekaar gegroeid. In teams van twee personen gingen we de krenten te lijf. Om klem zitten van de zaag te voorkomen, moest éé n persoon de boomtak de goeie kant op duwen. Alle vrijkomende takken zijn in de bosrand op hopen gelegd en bieden schuil- en nestelgelegenheid aan onder meer vogels en zoogdieren.

Verder is er opslag van Grove den , Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers in het centrale deel van het heitje verwijderd.

Door het verwijderen van boomopslag is het karakteristieke beeld van een heitje in het bos weer zichtbaar. Door de kleinschaligheid van het terrein is het heitje ook wel als een open plek in het bos te typeren. In dit opzicht dient het beheer twee doelen, namelijk het instandhouden van de heide é n het open maken van het bos.

Het Blukbos valt buiten het begrazingsgebied van de Zuiderheide, waardoor bosopslag niet door runderen wordt teruggedrongen.

Kortom voor Nardinclant is er nog werk aan de winkel.