8 oktober - Vegetatie verwijderen op de Kortenhoefseplassen.

Op 8 oktober was er werkdag in de  Kortenhoefse plassen. Vanaf Fort Uitermeer gingen  we per boot de plassen op. De opkomst was niet hoog, maar het resultaat was er niet minder om.

De Kortenhoefse plassen zijn ontstaan door winning van veen. Het veen werd op zogenaamde legakkers te drogen gelegd. Toen er gas als nieuwe brandstof werd gevonden, verdween de behoefte aan brandhout. Bomen op de legakkers werden niet geoogst en konden uitgroeien tot forse exemplaren. Omdat de bomen op een veenpakket staan, zijn ze gevoelig voor windworp. Wanneer ze omwaaien nemen ze direct een deel van de legakker mee. Op deze wijze zullen bij een beheer van niets doen de legakkers in het water verdwijnen. Dat wil Natuurmonumenten niet, zodat er nu met behulp van vrijwilligers op de legakkers wordt gewerkt.

Doel is om Elzen en Berken, die kunnen uitgroeien tot bomen worden omgezaagd. Zo wil men voorkomen, dat de Kortehoefse plas één groot water wordt, zoals in het verleden met de Loosdrechtse plassen is gebeurd.
Onze bootreis begon in de mist. Aangekomen bij een beboste legakker gingen we aan de slag. Met zagen werden Elzen en Berken omgelegd. Een prachtig gebied om in te werken. Het kent een grote verscheidenheid aan o.a. moerasvogels. Ook de Visarend is in deze tijd van het jaar geregeld te gast. Helaas hebben we hem niet gezien. Het nuttigen van de koffie deden we op een boot, dat heeft wel wat. Degenen die er niet bij waren hebben toch wat gemist.

Afijn op het eind van de dag was goed te zien, waar Nardinclant bezig was geweest. Er was in de wijde omgeving geen geen Elsje meer te ontdekken.

Er is echter nog genoeg te doen in de plassen, ook volgend jaar zullen we weer acte de prèsence geven.

Jan