5 november Nationale Natuurwerkdag - Lieren van bomen

5 november was het nationale natuurwerkdag. In het hele land werd er door vrijwilligers in natuurterreinen gewerkt. Ook in het Spanderswoud in Hilversum, waar veel mensen op af kwamen.

Het Spanderswoud is een bosgebied van 200 ha., dat wordt omgevormd naar meer natuurlijk bos. In een natuurlijk bos is in vergelijking met een aangeplant bos veel variatie. Variatie in lichtinval, struktuur, boomsoorten enz. Er is veel dood hout aanwezig. Dood hout leeft; het zit immers vol met organismen, die het nodig hebben als voedselbron en/of woonruimte.

Bosbeheer in het Spanderswoud bestaat onder meer uit het maken van open plekken en het verhogen van het aandeel dood hout. 
Bomen worden niet omgehakt, maar omgetrokken.

De omhooggekomen wortelkluiten doen lijken alsof er een storm heeft gewoed.
Omdat er nauwelijks licht valt op de bodem in het dichte dennenbos wordt de strooisellaag elk jaar dikker. Hier groeit niets. Na het open maken van het bos, wordt de strooisellaag  plaatselijk verwijderd. Hierdoor kunnen zich allerlei (inheemse) boomsoorten vestigen.

Er wordt niet alleen hard gewerkt, er is ook tijd voor werkoverleg.

En tussen de middag wordt er overheerlijke soep geserveerd, zodat de vermoeide spieren weer van de nodige energie worden voorzien.