7 Januari 2006
Naarder Eng - Verwijderen van vogelkers en het maken van een open plek.

Onze eerste aktiedag in 2006 was op de Naarder eng. Doel was om een open plek te maken in een monotoom dennenbos.  De  Amerikaanse vogelkers, die massaal in het gebied aanwezig is, werd zoveel mogelijk verwijderd.

Met bijlen, steelschoppen, lieren en spierkracht gingen we Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) te lijf.
Deze soort is in jaren ’30 vanuit Amerika in de Nederlandse bossen geïntroduceerd. Echter het bleek een grote woekeraar. Zijn bijnaam luidt bospest.     

De soort is dominant ten opzichte van andere inheemse boomsoorten. Intoming van deze soort is dan ook onvermijdelijk, als we het bos gevarieerder willen hebben.

Alvorens de open plek in het dennenbos te maken, werd de Amerikaanse vogelkers hier aangepakt.  Zodat natuurlijke verjonging van inheemse boomsoorten, zoals Berk, Eik en Beuk optimale kansen (gezonde concurrentie) krijgt.

Met veel enthousiasme werden de Grove dennen (Pinus Sylvestris) omgetrokken. De bomen boden weinig verzet en vielen als luciferhoutjes om.

Het resultaat was een prachtig, oerbosachtig tafereel op de Naarder eng.