8 september 2007
Maaien en Hooien op het Kalkterrein