27 September 2008
Maaien en hooien van de kalkgraslandjes
Kalkterrein - langs het spoor tussen Hilversum en Bussum