29 november - het blukbos
Verwijderen bosopslag, vrijstellen jeneverbessen en kleinschalig plaggen