29 augustus 2009 - Ankeveense Plassen
In dit mooie moerasgebied begon ons nieuwe werkseizoen. Vanaf de Dammerkade voeren we met een grote groep vrijwilligers tussen de velden met waterlelies door naar de werkplek:, een met els, wilg, krent en braam begroeide legakker. Een legakker is een strook grond, waar ten tijde van de turfwinning de turf te drogen werd gelegd. Deze verlandingselementen bieden broedgelegenheid aan moerasvogels. Als gevolg van boomgroei op de slappe bodem van de legakkers verandert die situatie. Door geen beheer (en verlaging van het waterpeil) zijn er de afgelopen tientallen jaren veel legakkers in het water verdwenen. En dus ook de kleinschalige biotoop voor o.a. moerasvogels en libellen. Natuurmonumenten heeft de draad opgepakt en is in de Ankeveense plassen begonnen met het ontbossen van de legakkers.

Het was geen eenvoudige klus, want door de vruchtbare bodem is er overal een weelderige Bramengroei. Het heeft wel iets weg van een jungle. En de slappe, natte bodem zorgt voor de nodige hilariteit. De turfstrook waar wij ons konden uitleven, was niet meer helemaal in takt. Sommige delen waren al zo uitgespoeld en smal geworden, dat er maar één persoon kon staan. De gezaagde bomen werden evenwijdig aan de oever verwerkt, om als wering tegen verdere afslag te dienen. Voor de fauna werd er ook een grote bomenril gemaakt. Aan het eind van de dag was er 150 meter akker kaalgekapt.

Varen naar de legakker vol opslag van wilg, els en braam. Onderweg worden lijsten bijgehouden en veiligheidsvoorzieningen getroffen
Zagen, knippen, een ei gelegd, op rillen leggen...
De klus is geklaard. Terugvaart vanaf de legakker waar het werk is gedaan.