26 september 2009 - Maaien & hooien van de kalkgraslandjes
Kalkterrein - langs het spoor tussen Hilversum en Bussum