17 oktober 2009 - Baggeren & schonen van poelen
op Natuurbrug Zanderij Crailoo

De poelen op de natuurbrug groeien hard dicht met riet en bagger. Om de poelen weer open te maken heeft Nardinclant riet gemaaid, opslag verwijderd en plantenwortels uit de bagger getrokken. Zo kunnen de poelen volgend voorjaar weer dienst doen als kraamkamer voor amfibieën zoals de Bruine kikker, Gewone pad en de Kleine watersalamander.
This text will be replaced

Over de poelen op de natuurbrug
Het gebruik van de natuurbrug door amfibieën als reptielen voldoet nog niet geheel aan de doelstellingen en verwachtingen. Uit een rapport van Alterra blijkt dat de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander wel gebruik maken van de poelen op de natuurbrug om zich voort te planten. De aanbeveling is om meer vochtige en natte milieus op de natuurbrug en de toelopen te creëren en maatregelen te nemen die de vegetatieontwikkeling bevorderen en meer schuilmogelijkheden aan kleine soorten bieden. Met het maai- en baggerwerk op zaterdag 17 oktober heeft Nardinclant daar een bijdrage aan geleverd.
Over natuurbrug en poelen: www.natuurbericht.nl
GNR zelf over het gebruik van de brug: www.gnr.nl
daar is ook het rapport van Alterra te downloaden
Meer over bescherming van amfibieën bij Ravon: www.ravon.nl