Natuurwerkdag
7 november 2009 - vrijstellen jeneverbessen,verwijderen bosopslag & kleinschalig plaggen in het Blukbos - Zuiderhei

Ondanks de sombere weersvoorspelling van aanhoudende regen kwamen er veel nieuwe en enthousiaste natuurwerkers op deze landelijke werkdag af. Ook de diehards waren in ruime getale aanwezig en pakten flink aan. Één van hen wierp in z'n eentje een hele houtwal op, een ander verzorgde foto's film en soep. De stukken vlogen er (bijl, plagschop) van af en met grote inzet werd Amerikaanse vogelkers overmeesterd en heide afgeplagd. Dat alles om de zeldzame Jeneverbes, ook wel de panda onder de bomen en struiken in Nederland genoemd, een goede leefomgeving en bescherming te bieden.

Jeneverbes vrouwtje (links) mannetje (rechts) besje (middenboven) en verblijf van holbewoner(middenonder)
Zie ook: Jeneverbes dreigt te verdwijnen
Artikel over Jeneverbes in het archief van Boomblad Onafhankelijk tijdschrift voor natuur- en landschapsbeheer www.boomblad.nl