6 november 2010 landelijke Natuurwerkdag
Blukbos - Zuiderhei: Opslag verwijderen

- 6 november 2010 - Blukbos -
Met een grote groep vrijwilligers zijn er open ruimtes in het bos gezaagd. Uitgegroeide stoven van Amerikaanse krentebomen zijn met takkenscharen en puntzaagjes gekortwiekt. Het gebied grenst aan het stuifzandkomplex bij het Laarder Wasmeer.
Karakteristiek zijn de duinvormige heuvels, waar o.a. Struikheide bovenop goed gedijt. Om de voedselarme situatie te handhaven worden takken verwerkt in rillen. Deze houtstapels zijn heel belangrijk voor de fauna. Vogels, zoals Winterkoning en Roodborst; zoogdieren, zoals muizen en egels vinden hier schuil- en nestgelegenheid.

Niet onbelangrijk is dat ook de Das in dit gebied baat heeft bij deze biotoop verrijkende maatregel. Sporen van de Das werden recent door een vrijwilliger van Nardinclant aangetroffen bij zo’n houtstapel. Op zoek naar in insekten en larven.
Na afloop was er een mooi resultaat zichtbaar. Vrijgestelde duinheuvels in een omgeving met Zomereiken en Grove dennen. Natuurbeheer is geen vegetatiebeheer, ook de fauna behoort mee te profiteren. Robuuste takkenrillen verlevendigen het landschap en maken het beeld kompleet.
This text will be replaced