Verslag werkdag Spanderswoud 2 februari 2002

Zaterdag 2 februari was het weer zover. We konden met Nardinclant aan de slag in het Spanderswoud, gelegen tussen Bussum en Hilversum. Dit 200 hectare grote bosgebied wordt sinds begin van jaren '80 omgevormd naar een gevarieerder bos, waardoor het aantrekkelijker wordt voor flora en fauna! De opkomst was hoog (15 personen) en het leek wel Lente. Er vlogen Hommels rond! En ook de Zwarte Specht liet zich zien.

Natuurlijk bos
Een bos bestaat niet alleen uit een ordinaire verzameling bomen, maar is een levensgemeenschap met een daarbij behorende flora en fauna. Bossen, die door mens zijn aangelegd hebben ecologisch weinig waarde. In feite vertonen ze meer overeenkomst met een maisakker, dan met een natuurlijk bos. Kenmerkend voor min of meer ongestoorde bossen is de grote diversiteit aan strukturen. Aftakelende bomen, verjonging van boomsoorten, open - en dichte ruimten komen in een mozaïkpatroon naast mekaar voor. Dood hout is een essentieel element in het bosekosysteem. Paddestoelen, insekten en allerlei soorten vogels zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van dood hout.

Spanderswoud
Het Spanderswoud is eigendom van het Goois Natuurreservaat. Een deel van dit bos is na de tweede wereldoorlog opnieuw ingeplant met o.a. Grove den, Japanse lariks, Amerikaanse douglas en Amerikaanse eik. De variatie in deze rechthoekige percelen is nihil. Als je langs een plantrij kijkt, kun je wandelaars aan de andere kant van het bosperceel zien lopen. Er is geen onderbegroeiing, het perceel bestaat uit één boomsoort van dezelfde leeftijd. Voor wandelaars is dit weinig boeiend. Konijnen en Hazen hebben hier niets te zoeken. Kortom voor de natuurbeheerder is hier een dankbare taak weggelegd.

Aan het werk
Wij zijn zaterdag 2 februari in een perceel met Grove dennen aan het werk gegaan. Dit perceel is rond 1950 ingezaaid(!!) op rij. Afgezien van enkele ingrepen in het verleden geeft het beeld van de opstand weinig reden voor vreugde. Het is haast niet voor te stellen dat bomen van 50 jaar een stamdiameter van nog geen 10 cm hebben! In 1987 is er een open plek gemaakt. In een het kronendak is dit nog goed zichtbaar. Ter plekke hebben zich Berken verjongd. Aan de rand van het perceel heeft een aannemer enkele jaren geleden een open plek gemaakt. Verdeeld over 4 ploegen en gewapend met handlieren begonnen we enthousiast aan onze opdracht, namelijk het gevarieerder maken van het onderhavige bosperceel. De handlier is een apparaat om bomen om te trekken, waarbij de wortelkluit omhoog komt. Overigens waren de meeste Dennen zo geworteld, dat er nauwelijks sprake was van een kluit. Oorzaak was de penwortel, die niet wou meewerken, zodanig zelfs dat bomen op maaiveld of iets daar boven afbraken. Het mooiste moment van de dag is het bekijken van het eindresultaat. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde werkdag, waarbij veel werk is verzet en plezier is beleeft.

Jan Loggen