Heide plaggen bij 't Laer, Hilversum 2 november 2002
Franciska Westenborg

Zeldzame Klokjesgentiaan
Deze werkdag stond in het teken van de nationale natuurwerkdag. Vooral bedoeld om mensen kennis te laten maken met het vele vrijwillilgerswerk dat in Nederland in de natuur wordt verricht . Wij hadden een werkdag bij Heidebloem, naast 't Laer (ten zuidoosten van Hilversum). Het lage terreintje is aan het vergrassen en om het terrein heen wordt de begroe´ng steeds dichter. Dit is niet goed voor de oorspronkelijke planten die daar groeien, waaronder de in Nederland zeldzame Klokjesgentiaan.

Complete gezinnen die gezellig met zijn allen een dagje buiten wilden werken
We hebben aan de randen van het terreintje geplagd, struiken zijn flink terruggezet en bramen zijn uitgestoken. De opkomst was behoorlijk groot, er waren ongeveer 25 mensen naar de werkdag gekomen: complete gezinnen en mensen uit Amsterdam die gezellig met zijn allen een dagje buiten wilden werken, mensen van de vrijwilligerscentrale die wel eens wilden weten wat voor werkzaamheden ze zelf kunnen aanbieden, leden van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor natuurstudie) en mensen die eens wilden weten wat het nou inhoud zo'n werkdag. Het enthousiasme was groot, de door de vrijwilligerscentrale gemaakte soep was erg lekker en er is veel werk verricht. Een zeer geslaagde dag!

Franciska Westenborg